Máng điện dưới bàn – ống đi dây điện dưới gầm bàn

Giá bán: Liên hệ

Mã SP: GCC

Ống gen điện càng cua

Ống nhựa dạng càng cua dùng để làm gọn dây điện dưới gầm bàn

Máng đi dây điện dưới gầm bàn làm đẹp và bảo vệ dây điện